ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันจักรีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันจักรี

8  เม.ย. 2564

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาส วันจักรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน และปล่อยปลา ณ วัดหนองมน ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรีคลังความรู้