เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ สระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ สระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

12  มี.ค. 2564

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ สระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดมวกเหล็กนอก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

คลังความรู้

องค์กรคุณธรรม