ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ เนื่องในวันสถาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ เนื่องในวันสถา

11  มี.ค. 2564

เนื่องในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครบรอบ 79 ปี คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม คณะกรรมการชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่

       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกิ่งกาญจน์ สังฆมณี ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2563


คลังความรู้