เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้านเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน

11  มี.ค. 2564


คลังความรู้