ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตราประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา

29  ม.ค. 2564