เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

22  ม.ค. 2564

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาส วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี