เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

22  ม.ค. 2564