ประกาศเรื่องขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่งประกาศเรื่องขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง

18  มี.ค. 2563