กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ กาดฮิมน้ำพระยาทด ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ กาดฮิมน้ำพระยาทด ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

25  ก.พ. 2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ กาดฮิมน้ำพระยาทด ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี นางสาวนวรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

คลังความรู้

องค์กรคุณธรรม