ข้อมูลการติดต่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : 424 หมู่ 9  ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18180

Regional Medical Science Center 4 Saraburi Mitrapap Subdistrict, Muak Lek District Saraburi 18180 Thailand

โทรศัพท์ : 0-9226-55234

E.mail : rmsc4@dmsc.mail.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/dmscsaraburi/

คลังความรู้