เขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี รับผิดชอบเขตพื้นที่สุขภาพที่ 4 จำนวน 8 จังหวัด

1. นนทบุรี

2. ปทุมธานี 

3. นครนายก

4. พระนครศรีอยุธยา

5. อ่างทอง

6. สระบุรี

7. สิงห์บุรี

8. ลพบุรี

คลังความรู้

องค์กรคุณธรรม