17  ก.พ. 2563
❤️❤️❤️วาเลนไทน์ปีนี้ ศูนย์ ฯ กระจายความรักสู่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่
14  ก.พ. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
29  ม.ค. 2563
ชมรมจริยธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิ ครั้งที่ 10/2563
22  ม.ค. 2563
ชมรมจริยธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิ ครั้งที่ 9/2563
17  ม.ค. 2563
ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
19  ธ.ค. 2562
แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างสะพานข้าม ประจำปีงบประมาณ 2563
13  ธ.ค. 2562
ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 1 ตำแหน่ง
25  พ.ย. 2562
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

Calendar

Poll