19  มิ.ย. 2564
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และเขียนแผนงานโครงการ
8  เม.ย. 2564
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันจักรี
11  มี.ค. 2564
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ เนื่องในวันสถา
11  มี.ค. 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน
21  ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
14  ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
5  ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1
1  มิ.ย. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

Calendar

Poll

1