8  เม.ย. 2564
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันจักรี
11  มี.ค. 2564
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ เนื่องในวันสถา
11  มี.ค. 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน
12  มี.ค. 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๔ สระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
24  มี.ค. 2564
ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง
12  มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
5  มี.ค. 2564
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรนิกส์
3  มี.ค. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

Calendar

Poll

1