22  ม.ค. 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
22  ม.ค. 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
21  ม.ค. 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
21  ม.ค. 2564